Tjenester Aspevågen Marina

Priser (inkl. mva.):
• Inn/ut løft100 kr,- pr fot inn til 1 uke. Opphold utover en uke, pris etter avtale.
Høytrykkvask 750 kr,- pr time
Arbeidstimer750 kr,- pr time
 Plastarbeid750, kr,- pr time
Sandvasking875 kr,- pr time
 Sveising 800 kr,- pr time
Kraning950 kr,- pr time
Bunnsmøring med materiell145 kr,- pr fot
Polering og woksing , spør om pris.