Tjenester Aspevågen Marina

Priser (inkl. mva.):
• Inn/ut løft100 kr,- pr fot inn til 1 uke. Opphold utover en uke, pris etter avtale.
Høytrykkvask 850 kr,- pr time
Arbeidstimer850 kr,- pr time
 Plastarbeid850, kr,- pr time
Sandvasking975 kr,- pr time
 Sveising 900 kr,- pr time
Kraning1050 kr,- pr time
Bunnsmøring med materiell150 kr,- pr fot
Polering og woksing , spør om pris.